COVID-19

Aangezien de beurs begin december zal plaatsvinden, kunen we op dit moment nog niet voorzien wat de sanitaire maatregelen tegen die tijd van toepassing zullen zijn.

Daarentegen zullen we uiteraard alle nodige sanitaire en overige maatregelen nemen om de veiligheid van de beurs te waarborgen.

We zullen deze pagina updaten van zodra er bepaalde gezondheidsmaatregelen bekend zijn.