Het organisatiecomité van de beurs

Raad van Bestuur van de S.G.E.M.V. VZW

De ‘Cercle Général des Etudiants en Médecine Vétérinaire’ werd opgericht in 1894. De huidige benaming, Société Générale des Etudiants en Médecine Vétérinaire (S.G.E.M.V.) dateert uit 1902.

In 1975, onder de leiding van Pascal Leroy, kreeg de S.G.E.M.V. de status van VZW. De Raad van Bestuur bestaat uit 8 veterinaire studenten, op vrijwillige basis, die in de eerste plaats de studenten in de verschillende organen van de Faculteit Diergeneeskunde en de Universiteit van Luik vertegenwoordigen. De S.G.E.M.V. is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van de beurs.

Pour plus d'informations consulter le site de la SGEMV : www.sgemv.be

Voor het jaar 2024 bestaat de Raad van Bestuur van de S.G.E.M.V. VZW uit :

Het team

De voormalige presidenten